Menu Chevron Search Zoom Share Share art My list My list items Add to list Added to list Close List Carousel Info Trash Coffee Tickets Edit Drag

Alma Heikkilä

15.03.2019 – 28.07.2019

Motiv för Alma Heikkiläs verk är saker som ligger utom räckhåll för vår observationsförmåga, såsom mikroskopiskt små bakterier.  I de storskaliga målningarna framhäver Heikkilä hur betydelsefulla de små arterna är.

Heikkilä har bjudits in för att producera ett verk för serien Kiasma Commission by Kordelin. Kiasma Commission by Kordelin är ett projekt som stöds av Alfred Kordelins stiftelse. Genom projektet förverkligas ett beställningsverk om året.

Den här utställningen är en del av Kiasmas temaår Var god.

Inga verk att visa